نمایش 1–24 از 93 نتیجه

مشاهده فیلترها

HMI اشنایدر ۱۰.۱ اینچ HMIGXU5500

نمایشگر HMIGXU5500 یکی از مدل های سری GXU شرکت Schneider میباشد. سایز LCD این اچ ام آی ۱۰.۱ اینچ و

HMI اشنایدر ۱۰.۱ اینچ HMIGXU5512

نمایشگر HMIGXU5512 یکی از مدل های سری GXU شرکت Schneider میباشد. سایز LCD این اچ ام آی ۱۰.۱ اینچ و

HMI اشنایدر ۷ اینچ HMIGXU3500

نمایشگر HMIGXU3500 یکی از مدل های سری GXU شرکت Schneider میباشد. سایز LCD این اچ ام آی ۷ اینچ و

HMI اشنایدر ۷ اینچ HMIGXU3512

نمایشگر HMIGXU3512 یکی از مدل های سری GXU شرکت Schneider میباشد. سایز LCD این اچ ام آی ۷ اینچ و

PLC اشنایدر الکتریک TM100C16RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C16RN با ولتاژ تغذیه ۱۰۰-۲۴۰VAC دارای ۹ ورودی دیجیتال ۷ و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM100C24RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C24RN با ولتاژ تغذیه ۱۰۰-۲۴۰VAC دارای ۱۴ ورودی دیجیتال ۱۰ و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM100C32RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C32RN با ولتاژ تغذیه ۱۰۰-۲۴۰VAC دارای ۲۰ ورودی دیجیتال ۱۲ و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM100C40RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C40RN با ولتاژ تغذیه ۱۰۰-۲۴۰VAC دارای ۲۴ ورودی دیجیتال ۱۶ و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16R دارای ۹ ورودی دیجیتال و ۷ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16U دارای ۹ ورودی دیجیتال و ۷ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24R دارای ۱۴ ورودی دیجیتال و ۱۰ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24U دارای ۱۴ ورودی دیجیتال و ۱۰ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C32R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C32R دارای ۲۰ ورودی دیجیتال و ۱۲ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40R دارای ۲۴ ورودی دیجیتال و ۱۶ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40U دارای ۲۴ ورودی دیجیتال و ۱۶ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C60R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C60R دارای ۳۶ ورودی دیجیتال و ۲۴ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24R

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24R دارای ۱۴ ورودی دیجیتال و ۱۰ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24U

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24U دارای ۱۴ ورودی دیجیتال و ۱۰ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40R

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40R دارای ۲۴ ورودی دیجیتال و ۱۶ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40U

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40U دارای ۲۴ ورودی دیجیتال و ۱۶ خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM221C16R

PLC اشنایدر TM221C16R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰VAC می باشد. PLC فوق داری ۹ ورودی دیجیتال

PLC اشنایدر الکتریک TM221C16T

PLC اشنایدر TM221C16T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۹ ورودی دیجیتال و۷ عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C16U

PLC اشنایدر TM221C16U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۹ ورودی دیجیتال و۷ عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C24R

PLC اشنایدر TM221C24R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰VAC می باشد. PLC فوق داری ۱۴ ورودی دیجیتال