نمایش 73–86 از 86 نتیجه

مشاهده فیلترها

ماژول آنالوگ TM3TI8T

ماژول آنالوگ اشنایدر TM3TI8T با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۸ ورودی آنالوگ می باشد. ماژول های توسعه اشنایدر سری Modicon

ماژول دما / آنالوگ TM3TI4

ماژول دما و آنالوگ اشنایدر TM3TI4 با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۴ ورودی آنالوگ می باشد. ماژول های توسعه اشنایدر

ماژول دما / آنالوگ TM3TM3

ماژول دما و آنالوگ اشنایدر TM3TM3 با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۲ ورودی آنالوگ و ۱ خروجی آنالوگ می باشد.

ماژول دیجیتال TM3DI16

ماژول دیجیتال اشنایدر TM3DI16 با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۱۶ ورودی دیجیتال می باشد. ماژول های توسعه اشنایدر سری Modicon

ماژول دیجیتال TM3DI32K

ماژول دیجیتال اشنایدر TM3DI32K با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۳۲ ورودی دیجیتال می باشد. ماژول های توسعه اشنایدر سری Modicon

ماژول دیجیتال TM3DI8

ماژول دیجیتال اشنایدر TM3DI8 با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۸ ورودی دیجیتال می باشد. ماژول های توسعه اشنایدر سری Modicon

ماژول دیجیتال TM3DM24R

ماژول دیجیتال اشنایدر TM3DM24R با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۱۶ ورودی دیجیتال و ۸ خروجی دیجیتال از نوع رله می

ماژول دیجیتال TM3DQ16R

ماژول دیجیتال اشنایدر TM3DQ16R با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۱۶ خروجی دیجیتال از نوع رله می باشد. ماژول های توسعه

ماژول دیجیتال TM3DQ16U

ماژول دیجیتال اشنایدر TM3DQ16U با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۱۶ خروجی دیجیتال از نوع ترانزیستوری می باشد. ماژول های توسعه

ماژول دیجیتال TM3DQ32UK

ماژول دیجیتال اشنایدر TM3DQ32UK با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۳۲ خروجی دیجیتال از نوع ترانزیستوری می باشد. ماژول های توسعه

ماژول دیجیتال TM3DQ8R

ماژول دیجیتال اشنایدر TM3DQ8R با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۸ خروجی دیجیتال از نوع رله می باشد. ماژول های توسعه

ماژول دیجیتال TM3DQ8U

ماژول دیجیتال اشنایدر TM3DQ8U با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۸ خروجی دیجیتال از نوع ترانزیستوری می باشد. ماژول های توسعه

ماژول دیجیتال TM3RDM16R

ماژول دیجیتال اشنایدر TM3RDM16R با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۸ ورودی دیجیتال و ۸ خروجی دیجیتال از نوع رله می

ماژول دیجیتال TM3RDM32R

ماژول دیجیتال اشنایدر TM3RDM32R با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۱۶ ورودی دیجیتال و ۱۶ خروجی دیجیتال از نوع رله می