نمایش 49–72 از 86 نتیجه

مشاهده فیلترها

اینورتر ۱۶۰kW اشنایدر ATV610C16N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610C16N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(160kW) و HD(132kW) است.

اینورتر ۱۸.۵kW اشنایدر ATV610D18N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D18N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(18.5kW) و HD(15kW) است.

اینورتر ۲.۲kW اشنایدر ATV310HU22N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310HU22N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۲.۲kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۲.۲kW اشنایدر ATV610U22N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610U22N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(2.2kW) و HD(1.5kW) است.

اینورتر ۲۲kW اشنایدر ATV610D22N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D22N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(22kW) و HD(18.5kW) است.

اینورتر ۳۰kW اشنایدر ATV610D30N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D30N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(30kW) و HD(22kW) است.

اینورتر ۳۷kW اشنایدر ATV610D37N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D37N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(37kW) و HD(30kW) است.

اینورتر ۳kW اشنایدر ATV310HU30N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310HU30N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۳kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۳kW اشنایدر ATV610U30N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610U30N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(3kW) و HD(2.2kW) است.

اینورتر ۴۵kW اشنایدر ATV610D45N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D45N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(45kW) و HD(37kW) است.

اینورتر ۴kW اشنایدر ATV310HU40N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310HU40N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۴kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۴kW اشنایدر ATV610U40N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610U40N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(4kW) و HD(3kW) است.

اینورتر ۵.۵kW اشنایدر ATV310HU55N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310HU55N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۵.۵kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۵.۵kW اشنایدر ATV610U55N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610U55N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(5.5kW) و HD(4kW) است.

اینورتر ۵۵kW اشنایدر ATV610D55N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D55N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(55kW) و HD(45kW) است.

اینورتر ۷.۵kW اشنایدر ATV310HU75N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310HU75N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۷.۵kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۷.۵kW اشنایدر ATV610U75N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610U75N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(7.5kW) و HD(5.5kW) است.

اینورتر ۷۵kW اشنایدر ATV610D75N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D75N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(75kW) و HD(55kW) است.

اینورتر ۹۰kW اشنایدر ATV610D90N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D90N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(90kW) و HD(75kW) است.

ماژول آنالوگ TM3AI2H

ماژول آنالوگ اشنایدر TM3AI2H با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۲ ورودی آنالوگ می باشد. ماژول های توسعه اشنایدر سری Modicon

ماژول آنالوگ TM3AI8

ماژول آنالوگ اشنایدر TM3AI8 با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۸ ورودی آنالوگ می باشد. ماژول های توسعه اشنایدر سری Modicon

ماژول آنالوگ TM3AM6

ماژول آنالوگ اشنایدر TM3AM6 با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۴ ورودی آنالوگ و ۲ خروجی آنالوگ می باشد. ماژول های

ماژول آنالوگ TM3AQ2

ماژول آنالوگ اشنایدر TM3AQ2 با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۲ خروجی آنالوگ می باشد. ماژول های توسعه اشنایدر سری Modicon

ماژول آنالوگ TM3AQ4

ماژول آنالوگ اشنایدر TM3AQ4 با ولتاژ تغذیه ۲۴VDC دارای ۴ خروجی آنالوگ می باشد. ماژول های توسعه اشنایدر سری Modicon