نمایش 25–48 از 86 نتیجه

مشاهده فیلترها

PLC اشنایدر الکتریک TM221C24T

PLC اشنایدر TM221C24T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۱۴ ورودی دیجیتال و۱۰ عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C24U

PLC اشنایدر TM221C24U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۱۴ ورودی دیجیتال و۱۰ عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40R

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰VAC می باشد. PLC فوق داری ۲۴ ورودی

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40T

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۲۴ ورودی دیجیتال و۱۶

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40U

PLC اشنایدر الکتریک TM221C40U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۲۴ ورودی دیجیتال و۱۶

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE16R

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE16R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰VAC می باشد. PLC فوق داری ۹ ورودی

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE16T

plc اشنایدر الکتریک TM221CE16T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۹ ورودی دیجیتال و۷

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE16U

plc اشنایدر الکتریک TM221CE16U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۹ ورودی دیجیتال و۷

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE24R

plc اشنایدر الکتریک TM221CE24R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰VAC می باشد. PLC فوق داری ۱۴ ورودی

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE24T

plc اشنایدر الکتریک TM221CE24T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۱۴ ورودی دیجیتال و۱۰

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE24U

plc اشنایدر TM221CE24U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۱۴ ورودی دیجیتال و۱۰ عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE40R

plc اشنایدر TM221CE40R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰VAC می باشد. PLC فوق داری ۲۴ ورودی دیجیتال

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE40T

plc اشنایدر TM221CE40T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۲۴ ورودی دیجیتال و۱۶ عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE40U

plc اشنایدر TM221CE40U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه ۲۴VDC می باشد. PLC فوق داری ۲۴ ورودی دیجیتال و۱۶ عدد

اینورتر ۰.۳۷kW اشنایدر ATV310H037N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310H037N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۰.۳۷kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۰.۷۵kW اشنایدر ATV310H075N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310H075N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۰.۷۵kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۰.۷۵kW اشنایدر ATV610U07N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610U07N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(0.75kW) و HD(0.35kW) است.

اینورتر ۱.۵kW اشنایدر ATV310HU15N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310HU15N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۱.۵kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۱.۵kW اشنایدر ATV610U15N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610U15N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(1.5kW) و HD(0.75kW) است.

اینورتر ۱۱۰kW اشنایدر ATV610C11N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610C11N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(110kW) و HD(90kW) است.

اینورتر ۱۱kW اشنایدر ATV310HD11N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310HD11N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۱۱kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۱۱kW اشنایدر ATV610D11N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D11N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(11kW) و HD(7.5kW) است.

اینورتر ۱۳۲kW اشنایدر ATV610C13N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610C13N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(132kW) و HD(110kW) است.

اینورتر ۱۵kW اشنایدر ATV610D15N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D15N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(15kW) و HD(11kW) است.