نمایش 1–24 از 29 نتیجه

مشاهده فیلترها

اینورتر ۰.۳۷kW اشنایدر ATV310H037N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310H037N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۰.۳۷kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۰.۷۵kW اشنایدر ATV310H075N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310H075N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۰.۷۵kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۰.۷۵kW اشنایدر ATV610U07N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610U07N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(0.75kW) و HD(0.35kW) است.

اینورتر ۱.۵kW اشنایدر ATV310HU15N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310HU15N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۱.۵kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۱.۵kW اشنایدر ATV610U15N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610U15N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(1.5kW) و HD(0.75kW) است.

اینورتر ۱۱۰kW اشنایدر ATV610C11N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610C11N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(110kW) و HD(90kW) است.

اینورتر ۱۱kW اشنایدر ATV310HD11N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310HD11N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۱۱kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۱۱kW اشنایدر ATV610D11N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D11N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(11kW) و HD(7.5kW) است.

اینورتر ۱۳۲kW اشنایدر ATV610C13N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610C13N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(132kW) و HD(110kW) است.

اینورتر ۱۵kW اشنایدر ATV610D15N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D15N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(15kW) و HD(11kW) است.

اینورتر ۱۶۰kW اشنایدر ATV610C16N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610C16N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(160kW) و HD(132kW) است.

اینورتر ۱۸.۵kW اشنایدر ATV610D18N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D18N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(18.5kW) و HD(15kW) است.

اینورتر ۲.۲kW اشنایدر ATV310HU22N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310HU22N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۲.۲kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۲.۲kW اشنایدر ATV610U22N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610U22N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(2.2kW) و HD(1.5kW) است.

اینورتر ۲۲kW اشنایدر ATV610D22N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D22N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(22kW) و HD(18.5kW) است.

اینورتر ۳۰kW اشنایدر ATV610D30N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D30N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(30kW) و HD(22kW) است.

اینورتر ۳۷kW اشنایدر ATV610D37N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D37N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(37kW) و HD(30kW) است.

اینورتر ۳kW اشنایدر ATV310HU30N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310HU30N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۳kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۳kW اشنایدر ATV610U30N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610U30N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(3kW) و HD(2.2kW) است.

اینورتر ۴۵kW اشنایدر ATV610D45N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610D45N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(45kW) و HD(37kW) است.

اینورتر ۴kW اشنایدر ATV310HU40N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310HU40N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۴kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۴kW اشنایدر ATV610U40N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610U40N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(4kW) و HD(3kW) است.

اینورتر ۵.۵kW اشنایدر ATV310HU55N4E

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV310HU55N4E از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 310 با توان ۵.۵kW است. ولتاژ ورودی

اینورتر ۵.۵kW اشنایدر ATV610U55N4

اینورتر سه فاز اشنایدر ATV610U55N4 از اینورتر های برند Schneider سری Easy Altivar 610 با توان ND(5.5kW) و HD(4kW) است.