نمایش 1–24 از 86 نتیجه

HMI اشنایدر 10.1 اینچ HMIGXU5500

نمایشگر HMIGXU5500 یکی از مدل های سری GXU شرکت Schneider میباشد. سایز LCD این اچ ام آی 10.1 اینچ و

HMI اشنایدر 10.1 اینچ HMIGXU5512

نمایشگر HMIGXU5512 یکی از مدل های سری GXU شرکت Schneider میباشد. سایز LCD این اچ ام آی 10.1 اینچ و

HMI اشنایدر 7 اینچ HMIGXU3500

نمایشگر HMIGXU3500 یکی از مدل های سری GXU شرکت Schneider میباشد. سایز LCD این اچ ام آی 7 اینچ و

HMI اشنایدر 7 اینچ HMIGXU3512

نمایشگر HMIGXU3512 یکی از مدل های سری GXU شرکت Schneider میباشد. سایز LCD این اچ ام آی 7 اینچ و

PLC اشنایدر الکتریک TM100C16RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C16RN با ولتاژ تغذیه 100-240VAC دارای 9 ورودی دیجیتال 7 و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM100C24RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C24RN با ولتاژ تغذیه 100-240VAC دارای 14 ورودی دیجیتال 10 و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM100C32RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C32RN با ولتاژ تغذیه 100-240VAC دارای 20 ورودی دیجیتال 12 و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM100C40RN

PLC اشنایدر الکتریک TM100C40RN با ولتاژ تغذیه 100-240VAC دارای 24 ورودی دیجیتال 16 و خروجی دیجیتال می باشد. خروجی PLC

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16R دارای 9 ورودی دیجیتال و 7 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C16U دارای 9 ورودی دیجیتال و 7 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24R دارای 14 ورودی دیجیتال و 10 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24U دارای 14 ورودی دیجیتال و 10 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C32R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C32R دارای 20 ورودی دیجیتال و 12 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40R دارای 24 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C40U دارای 24 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200C60R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C60R دارای 36 ورودی دیجیتال و 24 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24R

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24R دارای 14 ورودی دیجیتال و 10 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24U

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24U دارای 14 ورودی دیجیتال و 10 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40R

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40R دارای 24 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40U

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE40U دارای 24 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM221C16R

PLC اشنایدر TM221C16R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 100 تا 240VAC می باشد. PLC فوق داری 9 ورودی دیجیتال

PLC اشنایدر الکتریک TM221C16T

PLC اشنایدر TM221C16T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 9 ورودی دیجیتال و7 عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C16U

PLC اشنایدر TM221C16U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 9 ورودی دیجیتال و7 عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221C24R

PLC اشنایدر TM221C24R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 100 تا 240VAC می باشد. PLC فوق داری 14 ورودی دیجیتال