نمایش یک نتیجه

PLC اشنایدر الکتریک TM200C60R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C60R دارای 36 ورودی دیجیتال و 24 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا