نمایش یک نتیجه

PLC اشنایدر الکتریک TM200C32R

PLC اشنایدر الکتریک TM200C32R دارای 20 ورودی دیجیتال و 12 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا