نمایش دادن همه 2 نتیجه

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24U

PLC اشنایدر الکتریک TM200C24U دارای 14 ورودی دیجیتال و 10 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24U

PLC اشنایدر الکتریک TM200CE24U دارای 14 ورودی دیجیتال و 10 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش تعداد ورودی خروجی تا