نمایش دادن همه 3 نتیجه

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE40R

plc اشنایدر TM221CE40R سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 100 تا 240VAC می باشد. PLC فوق داری 24 ورودی دیجیتال

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE40T

plc اشنایدر TM221CE40T سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 24 ورودی دیجیتال و16 عدد

PLC اشنایدر الکتریک TM221CE40U

plc اشنایدر TM221CE40U سری Modicon M221 دارای ولتاژ تغذیه 24VDC می باشد. PLC فوق داری 24 ورودی دیجیتال و16 عدد